Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667
Šta prvo preduzeti kada se auto pokvari na putu?

Šta prvo preduzeti kada se auto pokvari na putu?

Kada se iznenada u vožnji začuje glasan neobičan zvuk, upali se lampica za motor ili neke druge lampice, auto izgubi snagu ili se jednostavno ugasi… shvatate da morate da se zaustavite, milom ili silom. Međutim – to može da bude veoma opasno i rizično naročito...