Pomoć na putu 24h: +381 69 667 667; info: +381 60 099 2541 office@atlas-servis.com

ЈП „Путеви Србије“ Вас обавештава да ће у петак, 11.10.2019.г. бити отворен нови гранични прелаз Рабе на граници са Мађарском.

ЈП „Путеви Србије“ је рехабилитивало државни пут II Б реда број 302, од места Рабе до државне границе са Мађарском, у дужини од 1366м и тиме омогућило да се отвори нови заједнички гранични прелаз са Мађарском.

Рехабилитација пута је део заједничког инфраструктурног пројекта Србије и Мађарске – „Развој прелазног пута у области Кубекхаза – Рабе“, који се суфинасира из Interreg IPA фондова Европске уније.

Пројекат је реализован кроз сарадњу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и мађарском Националном агенцијом за инфраструктуру.

Нови гранични прелаз ће побољшати мобилност, квалитет транспорта, потпомоћи привредне активности становништва и економски оснажити погранична насеља на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније.

Извор: http://www.putevi-srbije.rs/, Фото: blic.rs