Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667
Tablice će, ipak, važiti trajno!

Tablice će, ipak, važiti trajno!

Neće biti dodatnog produženja važnosti registarskih oznaka. Prvobitna ideja je bila da se produži rok važenja registarskih oznaka sa sedam godina na devet. Umesto produženja važenja registarskih tablica za automobile za još dve godine, kako je prvobitno bilo...