Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667
Važenje vozačkih dozvola Republike Srbije u inostranstvu

Važenje vozačkih dozvola Republike Srbije u inostranstvu

Donosimo vam spisak važenja i uslova pod kojim važe vozačke dozvole izdate u Republici Srbiji. Azerbejdžan – nacionalna vozačka dozvola R.Srbije, čija važnost nije istekla, važeća je na teritoriji Azerbejdzana. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdzanu, nacionalna...