Pomoć na putu 24h: +381 69 667 667; info: +381 60 099 2541 office@atlas-servis.com

069 667 667

 

Zamensko vozilo

 

Najviši nivo brige o korisniku.

Ova usluga trenutno predredstavlja najviši nivo brige o korisniku koji ima pravo na uslugu pomoći na putu, obzirom da mu se omogućava da nesmetano nastavi svoje putovanje, kada je njegovo vozilo onesposobljeno.

Zamensko vozilo je namenjeno prvenstveno pravnim licima, ali i fizička lica mogu uskoro da očekuju ovu uslugu u ponudi Atlasovih paketa pomoći na putu.

U zavisnosti od potrebe, pravno lice može prema sopstvenim zahtevima i potrebama da kreira paket za uslugu Zamensko vozilo. To podrazumeva uslove pod kojima se može ostvariti pravo na ovu uslugu, vreme trajanja usluge, klasu vozila, brzinu dostave vozila, vreme (broj dana) korištenja vozila od strane klijenta, itd.

Usluga Zamenskog vozila je dostupna na celoj teritoriji Srbije u roku od 0 – 24h.

Našim klijentima su na raspolaganju sve kategorije vozila.

Opšti uslovi za Zamensko vozilo su isti kao i za Rent a Car uslugu.