Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667

Propisi u Evropi

Država VIZA SIGUR. POJAS ALKOHOL (%) BRZINA U NASELJU BRZINA NA PUTU BRZINA NA AUTO-PUTU MOBILNI SVETLA PP APARAT
Albanija Ne do 90 dana Da 0,01% 40 80 / / / /
Austrija Ne Da 0,049% 50 100 130 Ne Ne Ne
Belgija Ne do 90 dana Da 0,05% 50 90 120 Ne Ne Samo za voz.reg u Belgiji
Bosna i Hercegovina Ne Da 0,03% 60 80 130 Ne Da Ne, osim za vozila na TNG
Bugarska Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da od 1.11.do 1.03. Da
Češka Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da Ne
Crna Gora Ne Da 0,03% 60 80 120 Ne Da Ne
Finska Ne do 90 dana Da 0,05% 50 80 120 Ne Da Ne
Francuska Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne preporučuje se Ne
Grčka Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Ne Da
Holandija Ne Da 0,05% 50 80 120 Ne Ne Ne
Hrvatska Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da u zimskog periodu Ne
Irska da Da 0,05% 50 80 120 Ne Ne Ne
Island Ne do 90 dana Da 0,05% 50 90 / Ne Da Prepor. obav.za autobuse
Italija Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da van nas.mesta Ne
Kipar Ne do 90 dana Da 0,05% 50 80 100 ne ne Ne
Luksemburg Ne do 90 dana Da 0,05% 50 90 130 Ne Prepor. Ne
Mađarska Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da van nas. mesta Ne
Makedonija Ne Da 0,05% 50 80 120 Ne Da Ne, osim za vozila na TNG i CNG
Nemačka Ne Da 0,05% 50 100 130 Ne preporučuje se Ne
Norveška Ne Da 0,02% 50 80 100 Ne Da Ne
Portugalija Ne do 90 dana. Da 0,05% 50 90 120 Ne Ne Ne
Rumunija Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da van nas. mesta Da
Rusija Ne za bor.do 30 dana Da 0,0% 60 90 110 Ne Da, van naselj.mesta Da
Slovačka Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da od 15.10.do 15.03. Ne
Slovenija Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da Ne
Švajcarska Ne Da 0,05% 50 80 120 Ne Da Ne
Turska Ne Da 0,05% 50 90 120 Ne Ne Ne
Ukrajina Ne za bor.do 30 dana Da 0,0% 60 90 130 Ne Ne da
Velika Britanija Da Da 0,08% 48 96 112 Ne Ne Ne