Kamping kartica i karneti

 • Međunarodni carinski dokument CPD

  Međunarodni carinski dokument CPD omogućava privremeni uvoz vozila u pojedine zemlje Evrope*, Azije*, Bliskog istoka*, Afrike*, Južne Amerike*(1), kao i u Kanadu, Australiju i Novi Zeland, bez plaćanja carinskih taksi i dažbina. On takođe omogućava korisniku da istim vozilom putuje više puta, u više zemalja (5, 10 ili 25)*(2) i predstavlja garanciju da će vozilo biti ponovo izvezeno iz zemlje u koju putuje, u predviđenom roku, i ako ne može iz nekog razloga da bude ponovo izvezeno (na primer, zbog krađe, totalne štete, itd) – da će sve carinske takse i dažbine biti uredno plaćene.

   

  Osnova za izdavanje karneta su međunarodne carinske konvencije Ujedinjenih nacija o privremenom uvozu privatnih (1954.g.) i komercijalnih drumskih vozila (1956.g.), čija je revizija izvršena 1992. godine. Karnete izdaju Međunarodna automobilska federacija (FIA, francuski: Federation Internationale de l’Automobile) i Međunarodni turistički savez (AIT, francuski: Alliance Internationale de Tourisme).

   

  Karnet je zvanični dokument i vlasništvo je kluba AMSS koji ga izdaje neposrednom korisniku (fizičkom ili pravnom licu), na osnovu važeće saobraćajne dozvole vozila i koji važi uglavnom godinu dana (osim u slučaju kada saobraćajna dozvola ističe ranije). Korisnik mora da vodi računa o ovom dokumentu, na isti način kao što to čini sa ličnom kartom ili pasošem, kreditnom karticom, ili nekim drugim ličnim dokumentom.

   

  Za izdavanje karneta obezbeđuje se garancija u vidu depozita koji korisnik karneta mora da položi (u iznosu od 70% od vrednosti vozila)*(3), a koji se vraća korisniku po povratku s putovanja, isključivo na osnovu uredno regulisanog karneta. Uredno regulisan karnet znači da je overen listić karneta pri ulasku i posebno po izlasku iz zemlje (zemalja) u koju(e) je korisnik putovao, a koja(e) zahteva(ju) karnet CPD.

   

  Podaci koji se unose u karnet moraju da budu identični podacima iz saobraćajne dozvole, s obzirom da netačni i nepotpuni podaci mogu da budu predmet poteškoća pri prelasku granice.

   

  Izdati karnet ne može da važi za neko drugo vozilo ili drugog korisnika, odnosno u toku važenja karneta, samo korisnik karneta može da koristi vozilo za koje je izdat karnet. Ni u kom slučaju vozilo ne može da bude prodato, iznajmljeno, pozajmljeno, poklonjeno, založeno ili ostavljeno na korišćenje trećem licu. Korisnik karneta je odgovoran za posledice koje nastaju usled gubitka ili zloupotrebe karneta.

   

  Ukoliko karnet bude izgubljen ili uništen dok je vozilo u inostranstvu ili u slučaju krađe ili napuštanja vozila, korisnik mora odmah da se javi izdavaocu karneta (AMSS), direktno ili posredstvom odgovarajuće asocijacije/automobilskog kluba zemlje u kojoj se nalazi, i postupi po uputstvima koje će dobiti u vezi sa nastalim slučajem.

   

  Po okončanju putovanja, odnosno najkasnije do isteka važnosti, uredno regulisani predmetni karnet vraća se izdavaocu (AMSS).

 • Izdavanje karneta

  Dokumenta potrebna za izdavanje karneta:

   

  • Zahtev za izdavanje karneta CPD
  • Fotokopija putne isprave korisnika (pasoša)
  • Fotokopija saobraćajne dozvole vozila za koje se karnet izdaje
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje karneta i položenom depozitu, koji služi kao garancija za izdavanje karneta i regulisanje eventualnih troškova u slučaju nastanka reklamacija.

   

  (1) Zemlje u kojima važi CPD, u kojima su ovlašćene automobilske asocijacije/klubovi garanti za izdate karnete:

   

  Evropa: Belgija, Danska, Finska, Grčka, Italija, Turska (za pojedine kategorije vozila);

   

  Azija i Bliski istok: Bangladeš, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Japan, Jordan, Kuvajt, Liban, Malezija, Oman, Pakistan, Katar, Singapur, Šrilanka, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirati;

   

  Afrika: Bocvana, Egipat, Kenija, Lesoto, Libija, Malavi, Namibija, Senegal, Južnoafrička Republika, Svazilend, Zimbabve;
  Južna Amerika: Argentina, Čile, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Paragvaj, Peru, Trinidad i Tobago, Urugvaj, Venecuela;

   

  Karnet takođe može da se koristi u sledećim zemljama, u kojima ne postoje klubovi-garanti, pa su klubovi- izdavaoci takvih karneta jedini i isključivi garanti:

  Afrika: Burundi, Ekvatorijalna Gvineja, Gambija, Gana, Gvineja (Konakri), Liberija, Nigerija, Ruanda, Somalija, Sudan, Tanzanija, Uganda, Zambija.

  Azija: Mijanmar, Nepal.

   

  (2) Karnet se sastoji od 5, 10 ili 25 listova;

   

  (3) Iznos depozita utvrđuje se na osnovu procene vrednosti vozila koju vrši AMSS Centar za motorna vozila (AMSS-CMV) iz Beograda 

 • Uslovi za sticanje karneta

  Uslovi za sticanje karneta CPD za prelazak granice:

   

  • Zahtev za sticanje karneta / formular sa podacima o vozilu, sa potpisom vlasnika vozila, odnosno potpisom ovlašćenog lica i pečatom firme (za pravna lica)
  • Saobraćajna dozvola vozila na uvid (i kopija)
  • Vozačka dozvola, lična karta i pasoš na uvid (i kopija)
  • Pečat firme, pri izdavanju karneta (za pravna lica)
  • Deponovani iznos od 70% od vrednosti vozila na račun AMSS, broj računa: 150-39991-57 Direktna banka AD

   

  Napomena:
  Povraćaj deponovanog iznosa korisniku karneta vrši se na osnovu uredno regulisanog karneta, po povratku korisnika sa putovanja, a najkasnije do roka isteka karneta. Korisnik karneta vraća predmetni dokument u AMSS, u kome se vidi da su ulazni i posebno izlazni listići uredno regulisani potpisom i pečatom od strane nadležnih carinskih vlasti zemalja u koje je korisnik karneta putovao, a koje zahtevaju karnet CPD. Prilikom izdavanja korisnik potpisuje i izjavu, kojom se garantuje da će karnet biti uredno vraćen organizaciji izdavaocu.

 • Cena karneta:

  • od 5 listova je 3.500,00 dinara
  • od 10 listova je 4.000,00 dinara

   

  Broj računa na koji se vrši uplata naknade za izadavnje CPD karneta: 150-39991-57 Direktna banka AD.Procedura izdavanja karneta traje pet radnih dana.

   

  Više informacija o izdavanju karneta možete dobiti pozivom na brojeve telefona

   

  + 381 (11) 333 11 13,

  + 381 (11) 333 11 14

   

  Preuzmite obrazac za izdavanje CPD karneta

  Preuzmite izjavu

 • Međunarodna kamping kartica – CCI kartica

  Međunarodna kamping kartica (CCI) je dokument koji je vlasništvo Međunarodnog turističkog saveza (AIT), Međunarodne automobilske federacije (FIA) i Međunarodne federacije za kamping i karavaning (FICC).Međunarodna kamping kartica nije samo dokaz identifikacije u kamp-naselju, već predstavlja i osiguranje od odgovornosti protiv trećih lica. Kamp-naselja širom Evrope nude posebne pogodnosti i popuste na osnovu kamping kartice.

   

  Vlasnik kamping kartice, zajedno sa svojim saputnicima (maksimalno 11 osoba), osiguran je od šteta i povreda nanetih drugim licima i njihovoj imovini, u toku kampovanja. Osiguranje traje od napuštanja mesta prebivališta vlasnika kartice do njegovog povratka kući. Ono pokriva upotrebu daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara.

   

  Izuzeci: Iz pokrića se izuzimaju odštetni zahtevi koji su nastali usled ili su rezultat sledećeg:

   

  • Radioaktivna kontaminacija ili nuklearna katastrofa, rat, građanski rat, revolucija, pobuna i slično
  • Kontaminacija azbestom, u bilo kom obliku i na bilo koji način
  • Šteta na imovini vlasnika kamping kartice ili na imovini kojom se on služi
  • Svaki zlonamerni akt (šteta naneta tlu ili usevima prilikom raščišćavanja terena ili postavljanja šatora, kao i podzemnim cevima za vodu, gas i električnim vodovima i kablovima)
  • Svako lice koje zapošljava vlasnik kamping kartice
  • Svako vozilo na motorni pogon
  • Svako plovilo ili letelica (osim daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara)
  • Trovanje hranom ili pićem, stranim ili smrtonosnim sastojcima u hrani ili piću
  • Zagađenje vazduha, vode ili zemljišta
  • Skijanje
  • Organizovani zabavni program većeg obima za koji se naplaćuje ulaznica
  • Rok važnosti kamping kartice/perioda osiguranja
  • Kamping kartica izdaje se na rok od godinu dana
  • Jurisdikcija
  • Ovo osiguranje izuzima primenu zakona i bilo kojih troškova iz odštetnih zahteva za štete nastale u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ili na bilo kojoj teritoriji na kojoj se primenjuju zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Kanade
  • Odštetni zahtev
  • Ukoliko nastane odštetni zahtev ili ima naznaka za mogući odštetni zahtev, vlasnik kamping kartice mora odmah da obavesti matični klub (u ovom slučaju, AMSS )
 • Uslovi za sticanje CCI kartice:

  • Zahtev za izdavanje CCI kartice, potpisan od strane podnosioca zahteva
  • Kopija pristupnice za AMSS članstvo
  • Kopija putne isprave
  • Uplata/dokaz o uplati naknade od 1,500.00 RSD na ime izdavanja CCI kartice

   

  Broj računa na koji se vrši uplata naknade za izdavanje CCI kartice: 150-39991-57 Direktna banka AD

   

  Međunarodna kamping kartica izdaje se samo članovima AMSS.

   

  Cena kartice je 1,500.00 dinara.

   

  Više informacija o izdavanju kamping kartice možete dobiti pozivom na brojeve telefona

   

  + 381 (11) 333 11 13,

  + 381 (11) 333 11 14

  Preuzmite zahtev za izdavanje CCI kartice