Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667

Saobracajne kazne

blank

Austrija

 • Vožnja pod uticajem alkohola od 500 – 5.900 EUR
 • Prekoračenje brzine u naseljenom delu puta za 20 km/h od 35 -726 EUR
 • Vožnja kroz crveno svetlo od  72 – 2.180 EUR
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa od 35 -72 EUR
 • Nepropisno parkiranje 21 – 90 EUR
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 50-72 EUR
blank

BIH

 • Vožnja pod uticajem alkohola  500-1000 BAM
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 50 BAM
 • Vožnja kroz crveno svetlo   100-300 BAM
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 100-300 BAM
 • Nepropisno parkiranje 50-250 BAM
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 100-300 BAM
blank

Bugarska

 • Vožnja pod uticajem alkohola  500-1000 BGN
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 20-350 BGN
 • Vožnja kroz crveno svetlo  50 BGN
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 50 BGN
 • Nepropisno parkiranje do 200 BGN
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 50 BGN
blank

Crna Gora

 • Vožnja pod uticajem alkohola  200-2000 EUR
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 50-150 EUR
 • Vožnja kroz crveno svetlo   80-350 EUR
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 40-100 EUR
 • Nepropisno parkiranje 60-150 EUR
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 60-150 EUR
blank

Grčka

 • Vožnja pod uticajem alkohola  78-1.200 EUR
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 100EUR
 • Vožnja kroz crveno svetlo 700EUR
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 350 EUR
 • Nepropisno parkiranje 40-80 EUR
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 100EUR
blank

Hrvatska

  • Vožnja pod uticajem alkohola  700-20.000 HRK ili zatvor
  • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 1000 HRK
  • Vožnja kroz crveno svetlo   300-20.000 HRK
  • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 1000 HRK
  • Nepropisno parkiranje 300-700 HRK
  • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 1000 HRK

  Od 1. juna 2013. godine u Hrvatskoj je stupio na snagu novi zakon o lakšim prekršajima, prema kome se primenjuje sistem 50% popusta na plaćanje kazn, ako se plati u roku od 3 dana. Dakle, kaznu je moguće odmah platiti gotovinom ili preko POS terminala, ukoliko ga policajci imaju sa sobom, ili putem naloga za uplatu. Ako kaznu platite u roku od 8 dana, možete platiti samo dve trećine iznosa kazne.

  Iznosi za najčešće kazne

  Vožnja preko dozvoljene brzine u naseljenom područiju:

  • do 10km / kazna 300 HRK
  • 10 – 20km / kazna 500 HRK
  • 20 – 30km / kazna 1.000 HRK
  • 30 – 50km / kazna 3.000 – 7.000 HRK
  • više od 50 km / 10.000 – 20.000 HRK ili 60 dana zatvora

  Vožnja preko dozvoljene brzine van naseljenog područija ili autoputa:

  • 10 – 30 km / kazna 500 HRK
  • 30 – 50 km / kazna 2.000 HRK
  • za više od 50 km / kazna 5.000 – 15.000 HRK

  Vožnja pod dejstvom alkohola ili droga:

  • do 0,5 promila alkohola u krvi kod mladih ili profesionalnih vozača / kazna 700 HRK
  • 0,5 – 1 promila alkohola u krvi
blank

Italija

 • Vožnja pod uticajem alkohola  527-6.000 EUR
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 168-899 EUR
 • Vožnja kroz crveno svetlo 163-651 EUR
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 81-326 EUR
 • Nepropisno parkiranje 41-169 EUR
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 161-646 EUR
blank

Mađarska

  • Vožnja pod uticajem alkohola  100.000-200.000 HUF
  • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 30.000 HUF
  • Vožnja kroz crveno svetlo   50.000 HUF
  • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 10.000-20.000 HUF
  • Nepropisno parkiranje 10.000-50.000 HUF
  • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 15.000-30.000 HUF

   

  Od marta 2015. godine na putevima u Mađarskoj koristi se 160 pokretnih kamera nove generacije (tzv. Trafipaks uređaji), koje ne mere samo prekoračenje brzine, već beleže i druge prekršaje – nepropisno preticanje, nepropisno prelaženje u drugu saobraćajnu traku, telefoniranje u toku vožnje, nevezan pojas i sl. Na osnovu ovih snimaka, na kojima se jasno vidi lice vozača i registraski broj automobila, vozačima se na kućnu adresu dostavlja novčana kazna.

blank

Severna Makedonija

 • Vožnja pod uticajem alkohola  15.300-24.600 MKD
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 2.800 MKD
 • Vožnja kroz crveno svetlo   18.500 MKD
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 1.250 MKD
 • Nepropisno parkiranje 2.800 MKD
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 2.800 MKD
blank

Slovenija

  • Vožnja pod uticajem alkohola  300-1200 EUR
  • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 250 EUR
  • Vožnja kroz crveno svetlo   300 EUR
  • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 120 EUR
  • Nepropisno parkiranje 40-200 EUR
  • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 120 EUR

  Više informacija o kaznama na možete naći ovde i ovde.

   

  Ostele kazne za saobraćajne prekršaje

  Prouzrokovanje saobraćajne nesreće 200EUR

  Napuštanje mesta nesreće 1200 EUR

  Preticanje u tunelu, preticanje u ˝makaze˝ 700 EUR

  Preticanje sa desne strane 120 EUR

  Nepoštovanje sigurnosne udaljenosti 120 EUR

  Neadekvatna obavezna oprema (prva pomoć, sijalice itd) 100 EUR

  Vožnja bez zimske opreme 40 EUR

blank

Turska

 • Vožnja pod uticajem alkohola  200 TRY (3-6 meseci zatvora)
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 100-200 TRY
 • Vožnja kroz crveno svetlo  108 TRY
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 52 TRY
 • Nepropisno parkiranje 52 TRY

Dokumenti za ulazak u zemlju

Dokumenta za vozilo

Saobraćajni propisi

Ograničenja brzine

Saobraćajne kazne

Cene goriva

Putarine