Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667

Slovenija

Slovenija

blank
Oznaka države SLO
Pozivni broj zemlje 00 386
Auto klub AMZS
Valuta EUR

 


Dokumenti za ulazak u zemlju

 • Pasoš
 • Preporučuje se polisa putnog zdravstvenog osiguranja

 


Dokumenti za vozilo

 • Saobraćajna dozvola
 • Nije obavezna zelena karta osiguranja
 • Preporučuje se međunarodna vozačka dozvola (MVD)
 • Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), u slučaju da ne putujete sopstvenim

 


Saobraćajni propisi

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće, novčana kazna 100 EUR)
 • Kratka odnosno dnevna svetlost za putnička vozila (novčana kazna 40 EUR)

 


Ograničenja brzine

VRSTA PUTA blank blank blank
Ograničenja na autoputu 130* 100** 130*
Ograničenje na putu 90 90** 90
Ograničenje na putu 50 50 50

 

*110 km/h na auto putevima

** odnosi se samo na vozila NDM od 3,5t, za vozila iznad NDM 3,5t koji vuku prikolicu ograničenje je 80 km/h

 


Saobraćajne kazne

 • Vožnja pod uticajem alkohola  300-1200 EUR
 • Prekoračenje brzine u selu za 20km/h 250 EUR
 • Vožnja kroz crveno svetlo   300 EUR
 • Nevezivanje sigurnosnog pojasa 120 EUR
 • Nepropisno parkiranje 40-200 EUR
 • Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje 120 EUR

Više informacija o kaznama na možete naći ovde i ovde.

 

Ostele kazne za saobraćajne prekršaje

Prouzrokovanje saobraćajne nesreće 200EUR

Napuštanje mesta nesreće 1200 EUR

Preticanje u tunelu, preticanje u ˝makaze˝ 700 EUR

Preticanje sa desne strane 120 EUR

Nepoštovanje sigurnosne udaljenosti 120 EUR

Neadekvatna obavezna oprema (prva pomoć, sijalice itd) 100 EUR

Vožnja bez zimske opreme 40 EUR

 


Prevoz dece u vozilu

Tokom vožnje u motornom vozilu dete manje od 150cm mora biti obezbeđeno sigurnosnim sistemom koji odgovara detetovoj visini i težini. Dete takođe može biti smešteno u dečijem sedištu okrenuto u nazad na suvozačevoj strani, ali samo u slučaju da se vazdušni jastuk može mehanički deaktivirati.

Nepoštovanje ovog propisa 200 EUR.

 


Vinjete

Putarina vozila do maksimalne dozvoljene mase od 3,5 t

Za vožnju na autoputu potrebno je da kupite vinjetu, koju možete naći na graničnim prelazima, benzinskim pumpama, kioscima, poštama, kao i na velikom broju benzinskih stanica u Hrvatskoj. Cena vinjete za vozila do 3,5 t: 110 € za godinu dana, 30 € mesečna i 15 € nedeljna, a kazna za vožnju bez vinjete je od 300 do 800 €.
Prekršajne kazne za prekoračenje brzine su: za prekoračenje do 10 km/h 50 €; od 10 do 20 km/h 150 €; više od 20 km/h 300. Kazna za nevezivanje pojasa je 120 €, za prekoračenje vremena plaćenog parkiranja 40 €, za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu 300 €. Ukoliko se kazna plati na licu mesta iznos se umanjuje za 50%.
Napomena: U slučaju da stranac ne želi ili ne može da plati prekršajnu kaznu policajac ili drugo službeno lice ima pravo da mu oduzme lična dokumenta, vozilo ili drugu imovinu kao obezbeđenje dok ne plati kaznu.
Gradski prevoz: u Ljubljani se na svakom kiosku po ceni od 2 € može kupiti magnetna karta za gradski prevoz »URBANA« i preko toga uplatiti iznos za željeni broj vožnji po ceni od 1,20 € , što će se učitati na karti. Ulaz je obavezno na vratima vozača gde se provlačenjem kartice preko aparata plaća 1,20 € za vožnju autobusom sa presedanjima do sat i po vremena. Vožnja bez plaćenog prevoza kažnjava se sa 40 €.

Za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5t obavezna je upotreba vinjeta od 1. jula 2008.godine, više informacija ovde.

Od 2014.godine postoje tri kategorije vinjeta:

I klasa motocikli

 • 2A- vozila do 3,5t čija je visina do prve osovine do 1,3 metra
 • 2B-vozila do 3,5t čija visina je iznad prve osovine 1,3 metra ili više

2B grupa vinjeta uključuje vozila kod kojih je visina vozila izmerena od tla u prvoj osovini vozila je viša od 1,3 metra

Spisak vozila koja pripadaju 2B grupi možete naći na istom sajtu.

Kazna za vožnju po autoputu bez važeće vinjete ili sa pogrešnom vinjetom je od 300 do 800 EUR.

 


Vinjete

Vinjeta za kategoriju 7 dana 1 mesec 6 meseci 1 godina
1 – Motocikli 7,50 EUR   30 EUR 55 EUR
2A – Vozila do 3,5t i visina osnove 1,3m 15 EUR 30 EUR       – 110 EUR
2B – Vozila do 3,5t i visina iznad osovine 1,3m i više 30 EUR 60 EUR       – 220 EUR

 

 • Godišnja vinjeta za tekuću godinu važi od 1. decembra predhodne godine do 31. januara sledeće godine ( ukupno 14 meseci)
 • Polugodišnja vinjeta (samo za motocikle) važi 6 meseci od dana njene kupovine, odnosno do poslednjeg dana šestog meseca
 • Mesečna vinjeta važi od datuma kupovine do istog datuma u sledećem mesecu
 • Nedeljna vinjeta važi sedam uzastopnih kalendarskih dana od datuma koji je korisnik odredio prilikom kupovine vinjete
 • Vozač može dobiti zamensku vinjetu ili povrat sredstava za kupovinu zamenske vinjete od strane DARS-a, samo u slučaju zamene vetrobanskog stakla ili dela motocikla na koji je vinjeta nalepljna, zamene vozila tokom garantnog roka. Više informacija na www.dars.si

 

Putarina za vozila dozvoljene mase veće od 3,5 t

Od 1.aprila 2018.godine Slovenija je uvela elektronski sistem naplate putarina. Naplata putarine vrši se uz pomoć posebnog uređaja DarsGo, koji se ugrađuje u vozilo.

Tunel Karavanke

 • Vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5t, sa ili bez prikolice plaćaju 7,40 EUR
 • Vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5t plaćaju DarsGo ( elektronska naplata )

 


Zimska oprema

Zimska oprema za vozila do ukupne mase 3,5 t:

 • 4 zimske gume (M+S) sa dubinom profila 3mm ili
 • 4 univerzalne gume sa dubinom profila 3mm + lanci za sneg

Zimska oprema za vozila ukupne mase veće od 3,5t:

 • 2 zimske gume (M+S) na pogonskim točkovima sa minimalnom dubinom profila 3mm + lopata
 • 4 univerzalne gume  sa minimalnom dubinom profila 3mm + lanci za sneg + lopata

Vozaču koji nema odgovarajuću zimsku opremu, sledi kazna od 40 eur.

 


Važni telefoni

Policija 113
Vatrogasci 112
Pomoć na putu 1987 ili +386 1 5305 353
informacije o saobraćaju 1970 ili +386 1 5188 518 (AMZS info centar)

 


Teretni saobraćaj

Opšte ograničenje važi za kamione i vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7,5 t , za traktore, motokultivatore, radne mašine.

Ograničenje važi radnim danom i nedeljom od 08-21h

 

Ograničenja tokom turističke sezone:

Tokom turističke sezone, koja traje od poslednjeg vikenda u junu (29. juna 2019.) do prvog vikenda u septembru (7.septembra 2019.) primenjuje se ograničenje saobraćaja subotom od 08 -13h

Na putevima za Primorsku tokom turističke sezone ograničenje se produžava svake subote između 06-16h i svake nedelje između 08-22h.

Lista puteva sa produženim ograničenjem:

 • A1 Ljubljana – Koper
 • R409, G102 i R208: Ljubljana – Logatec – Razdrto – Črni Kal – Srmin
 • H5,H6,R406,R741,G111 Koper- Sečovlje
 • G11 Koper – Šmarje – Dragonja;
 • G6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane.

 


Ambasade

Ambasada Republike Srbije u Sloveniji

Adresa: Slomškova 1

Ljubljana, Slovenija

Telefon: + 3861 / 438-01-11 i 438-01-10

Email: embassy.ljubljana@mfa.rs

Web sajt:http://www.ljubljana.mfa.gov.rs

Ambasada Slovenije u Republici Srbiji

Dositejeva 41, Beograd

Tel. +381 63 373 165 i +381 11 303 84 77

Email: sloembassy.belgrade@gov.si