blog vest

Da li gume utiču na potrošnju goriva?

vest

Da li gume utiču na potrošnju goriva? Današnja tehnologija omogućava da se značajno smanji učešće guma u potrošnji goriva. Omogućeno je vozaču da smanji svoj račun za gorivo i do 10%. To ostvaruje birajući između najboljih i najgorih guma dostupnih na tržištu. Evropska komisija je dala predlog za direktivu kojom bi se uvele shematske i ujednačene oznake na gumama. To bi trebalo da utiče na kupce da biraju gume koje štede gorivo i energiju i imaju bolje vozne karakteristike.

Da li izbor guma direktno utiče na potrošnju goriva?

Gume utiču na potrošnju goriva? Procenjuje se da bi sa povećanjem upotrebe guma koje efikasnije troše gorivo, a u zavisnosti od brzine kojom bi se tržište transformisalo, u 2020. godini moglo da se uštedi od 2.4 do 6.6 miliona tona nafte. To je količina koja prevazilazi godišnju potrošnju nafte u Mađarskoj.

Deo goriva koje vozilo troši tokom vožnje se gubi u interakciji između guma i kolovoza. Gume takođe poseduju veliki broj voznih karakteristika kao što je moć prijanjanja, koja direktno utiče na bezbednost na putu.

Neke gume su bolje kad je u pitanju emisija zvuka u okolinu tokom vožnje. Nedostatak proverenih i uporednih informacija o voznim karakteristikama pojedinih guma otežava kupcu da uzme sve elemente u obzir prilikom donošenja odluke o kupovini, naročito kad dođe vreme da se zamene istrošene gume.

Sistem oznaka koji predlaže Evropska komisija će omogućiti krajnjim kupcima da uz pomoć oznake za količinu emisije zvuka, uporede stepen voznih karakteristika kao što su potrošnja goriva i moć prijanjanja kod različitih guma.

Cilj je da se promoviše transformacija tržišta ka potrošnji guma koje su bezbednije, štede gorivo i imaju smanjenu emisija zvuka.

Predložena direktiva će zahtevati od proizvođača guma da naznače potrošnju goriva, moć prijanjanja i količinu emisije zvuka na C1, C2 i C3 gumama (za automobile, kombije i privredna vozila kao što su autobusi, kamioni i sl.).

Informacije o ovim voznim karakteristikama će morati da budu dostupne kupcu u trenutku kupovine u obliku nalepnice na gumama i prateće tehničke promotivne literature kao što su katalozi, flajeri i web marketing.

Koristi od predložene direktive?

Od ovog predloga korist će pre svega imati krajnji korisnici (potrošači, firme i institucije sa voznim parkovima i prevoznici) koji će biti u prilici da donesu bolje informisane odluke i uštede birajući gume koje smanjuju potrošnju goriva.

Korist će imati i proizvođači guma koji imaju poteškoća u tome da povrate sredstva koja ulažu u istraživanje i razvoj. Ovaj novi standard u označavanju omogućiće konkurenciju između različitih guma ne samo po ceni, već i po kvalitetu voznih karakteristika.

Na kraju, ovaj novi standard u označavanju doprineće čistijem transportu sa smanjenom emisijom ugljen-dioksida i drugih zagađivača, zahvaljujući većoj upotrebi guma koje štede gorivo.

Predviđa se da će se na ovaj način smanjiti količina emitovanog ugljen-dioksida u obimu od 1.5 do 4 milona tona godišnje, što je isto kao kad bi se sa evropskih puteva uklonilo od 0.5 do 1.3 miliona putničkih automobila godišnje.

Predlog je podnesen Evropskoj komisiji kako bi se izbegla fragmentacija evropskog tržišta i obezbedila fer-plej konkurencija među proizvođačima guma.

Izvor: Internet prodaja guma / autor: Ljiljana Pavkov
Preuzeo Atlas Servis pomoć na putu 24h

Kopiraj: copy