Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667

Auto vesti

Dileme pred tehnički – koje je ispravno/neispravno vozilo?

Tehničkim pregledom se utvrđuje da li je vozilo tehnički ispravno da bi moglo da se uključi u saobraćaj i da li ispunjava sve potrebne propise.

Redovan tehnički pregled može biti na godinu dana ili na šest meseci, ukoliko je vozilo starije od 15 godina. Vozači koji poseduju novo vozilo redovan tehnički pregled obavljaju na dve godine. On se može obaviti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju. Kako bi bilo vremena da se otklone moguće neispravnosti na vozilu. Obavezan tehnički pregled vozila se obavlja u za to specijalizovanim servisima koji imaju dozvolu da obavljaju taj posao.

Vanredni tehnički pregled se obavlja pre puštanja u saobraćaj vozila koje je imalo saobraćajnu nesreću, a postoji još i kontrolni za ona vozila kod kojih je pronađena neispravnost prilikom zaustavljanja saobraćajne policije i periodični.

U julu mesecu 2018. godine na snagu je stupio novi zakon o saobraćaju koji navodi da tehnički pregled sada mora da traje pola sata i za to vreme vozač mora da bude van automobila i mesta pregleda. Sva pravila koja se odnose na ispravnost vozila sada su pooštrena. Automobil mora da bude bez limarijskih oštećenja, naročito bez duboke korozije. Mehaničari moraju da fotografišu automobil sa svih strana, sa datumom tehničkog pregleda i da fotografije proslede policijskoj upravi. Na fotografijama treba da budu čitljive registracione oznake, brzinomer i na jednoj fotografiji mora da se vidi lice koje vrši pregled.

Šta se tačno smatra tehničkim ispravnim vozilom?

  1. ČISTO VOZILO – preduslov za tehnički pregled. Vozilo ne sme biti prljavo do te mere da se ne mogu uočiti osnovne nepravilnosti.
  2. NEISPRAVNE KOČNICE – pored pločica i pakni, akcenat se stavlja na proveru ručne kočnice. Ako je ona neispravna moraćete ponovo da dođete na tehnički pregled.
  3. DUBINSKA KOROZIJA – odnosi se na delove šasije koji su bitni za bezbednost, odnosno nisu dozvoljena veća mehanička oštećenja na nosećim delovima karoserije i podu vozila. Tolerišu se površinske korozije kao i one koje ne utiču na bezbednost.
  4. GUME – pneumatici na vozilima ne smeju biti istrošeni, a dubina šara na gumama mora biti kako je propisano. Minimalana dubina šare za letnje gume iznosi 1,6mm, dok za zimske iznosi 4mm.
  5. STAKLA – šoferšajbna ne sme imati velike naprsline, kao ni više manjih oštećenja Takođe zatamnjena stakla bez atesta nisu dozvoljena.
  6. PREPRAVKE – sve prepravke moraju biti ispitane i imati važeće uverenje. Pod prevpravkama se podrazumevaju naknadna ugradnja drugog tipa motora, promena vrste vozila, izmene komandi za vozila lica sa invaliditetom, prebacivaje komandi sa desne na levu stranu, itd. Ipak, ugradnja montažno-demontažnih uređaja za prevoz prtljaga ne smatra se popravkom vozila.
  7. IDENTIFIKACIONA PLOČICA – ne sme biti oštećena ili izbledela jer se njoj nalaze važni podaci o vozilu. Vozači čija je pločica oštećena moraće da nabave novu kod ovlašćenog predstavnika.
  8. BROJ MOTORA – nečitljiv broj motora nije dozvoljen.
  9. DODATNA OPREMA – Rezervni točak, trougao, reflektujući prsluk, uže ili poluga za vuču, komplet prve pomoći, evropski izveštaj, aparat za gašenje požara, zaštitna kaciga za mopede, motocikle, tricikle i četvorocikle i zimska oprema u periodu od 1. novembra do 1. aprila (zimske gume na svim točkovima i lanci za sneg).

Podrazumeva se ispravnost brisača, svetlosne signalne opreme, kao i retrovizora. Nepoželjne su i sve naknadne ugradnje različitih vrsta svetala, poput svetla za maglu, dnevnih svetala, LED svetala i traka sa LED diodama.

Ukoliko je vozilo na pregledu potpuno ispravno vlasniku se izdaje popunjen i overen registracioni list. U agencijama koje se bave registracijom vozila može se kupiti i obavezna polisa auto osiguranja. Polisom osiguranja različite osiguravajuće kuće pokrivaju građansko-pravnu odgovornost od štete nanete trećim licima. U slučaju saobraćajne nesreće osiguranog vozila svu štetu će platiti osiguravajuća kuća.

Ukoliko je vozilo neispravno vlasnik ima rok od tri dana da kvar otkloni i može da prođe bez duplog plaćanja pregleda. Više ne postoje besplatni tehnički pregledi koje daju agencije za registraciju vozila.

Pogledajte ponudu Atlas24h paketa pomoći na putu – OVDE

Izvor: autoskolafest.com/bugarski.rs
Foto: otvoreno.hr