blog vest

Kad i kako se popunjava Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

vest

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi se popunjava isključivo kada:

  • nema povređenih
  • oba učesnika u nezgodi se slažu oko toga ko je kriv
  • šteta nije velika (manja od 200.000 dinara ili 1.700 evra)

Međutim, ako niko ne želi da prizna krivicu, moraćete da zovete policiju da izvrši uviđaj.

Ovo objašnjenje u vezi krivice nije zvanično, ali zbog brojnih slučajeva u kojima je došlo do ozbiljnih komplikacija kod naplate štete savetujemo da odustanete od popunjavanja ovog izveštaja ukoliko se vaša i priča drugog učesnika u nezgodi ne poklapaju u svakom detalju.

Kada imate saobraćajnu nezgodu i zovete šlep službu u tim situacijama se najčešće plaća viša cena šlepa od standardne. Kako u tim situacijama ne bi morali još i o tome da razmišljate savetujemo da se obezbedite godišnjim paketom pomoći na putu za samo 4,490 dinara. U okviru Nacionalnog paketa imate asistenciju sa neograničenom kilometražom šlepovanja – pogledajte sve detalje OVDE.

Da li zvati policiju iako su sve strane složile?

Ali, čak i ako ste se složili sa drugim učesnikom u nezgodi oko svih detalja i ispunjeni su svi uslovi da se popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, zovite policiju, ne da vrši uviđaj, već samo da sačini službenu belešku, tj. da utvrdi stanje na terenu, da li je neko od vozača pijan ili nema dozvolu i slično.

Vi popunjavate Evropski izveštaj o nezgodi i on se uz gore pomenutu policijsku službenu belešku podnosi osiguravajućoj kući krivca za nezgodu.

Na ovaj način se otklanjaju sumnje da je udes bio namešten – policija je utvrdila da je do udesa zaista došlo u vreme i na mestu na kojem učesnici to tvrde, provereno je da li su vozači bili pod uticajem alkohola i slično.

Situacija uvek može da se zakomplikuje, pa pre pomeranja vozila nakon nezgode napravite što više fotografija (može i video zapisa) iz više uglova, iz blizine i iz daljine, kako biste imali dokaze ukoliko čitav slučaj ipak završi na sudu. Nije loše obezbediti i nekog svedoka.

Osiguravajuća kuća će gotovo sigurno pozvati oba učesnika u nezgodi da dođu svojim automobilima kod procenitelja kako bi se na licu mesta uporedila oštećenja, to jest, utvrdilo da li je šteta zaista nastala onako kako je opisano u Evropskom izveštaju o nezgodi i da li se visina štete uklapa u tu priču.

Ako krivac odbije da dođe, pošto ga zakon na to ne obavezuje ili je u međuvremenu popravio auto (npr. zamenio far i branik), to može da oteža isplatu oštećenom. Ovo je još jedan razlog zašto je dobro imati fotografije i video snimke sa lica mesta. Takođe, verovatno ćete morati da potpisujete posebne izjave u osiguravajućoj kući. Šteta bi trebalo da bude isplaćena u roku od 8 dana, kako nalaže Zakon o obaveznom osiguranju o saobraćaju. Međutim, taj rok može da se produži ako dođe do gore pomenutih komplikacija.

Izveštaj morate da imate u automobilu. Ako vas policija uhvati da ga nemate, kazna je od 10.000 do 50.000 dinara. Možete da ga uzmete u filijali osiguravajuće kuće ili agenciji koja se bavi registracijom vozila.

Popunjavanje EU izveštaja ima i dobrih strana, ukoliko nezgoda nije izazvala neki ozbiljniji saobraćajni prekršaj, vozač ne ide kod sudije za prekršaje, a samim tim izbegava veliku novčanu kaznu, dobijanje kaznenih bodova i privremeno oduzme dozvolu.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi – kako popuniti?

Ako je u nezgodi učestvovalo dva vozila popunjava se samo jedan izveštaj. Izveštaj se sastoji iz dva primerka – originalnog, prvog lista, na kome ispisujete podatke i to obavezno hemijskom olovkom, i identičnog lista papira ispod njega na koji treba da se preslika sve što je ispisano na originalnom listu (indigo papir). Izveštaj potpisuju oba vozača, nije važno ko će Vam popuniti izveštaj niti čiji izveštaj popunjavate, najvažnije je da su svi podaci ispravno i tačno uneseni i da je izveštaj potpisan od strane oba učesnika u nezgodi.

U slučaju da ste Vi oštećeni, tj.drugi vozač je izazvao nezgodu, Vi zadržavate originalni prvi list papira a kopiju dajete drugom vozaču, krivcu. Nikada naknadno nemojte da dopisujete ili menjate podatke na izveštaju.

Oba učesnika dužna su da opišu događaj, nezgodu kao i da vozač koji je izazvao udes nedvosmisleno prizna krivicu. Ukoliko on to ne želi onda zovite policiju da napravi uviđaj.

Plavu (levu) stranu izveštaja popunjavate svojim podacima – dakle Vi ste VOZILO A, a žuta (desna) strana izveštaja se popunjava podacima drugog vozača/krivca (on je VOZILO B). Ukoliko je drugi vozač sam popunjavao svoje podatke, uzmite njegova dokumenta i proverite tačnost unetih podatka.

Deo u sredini (pod 12.OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO NEZGODE) popunjavate tako što znakom X precrtate kvadratiće pored brojeva koji odgovaraju okolnostima koje su neposredno prethodile nezgodi. Isto to treba da uradi i drugi vozač sa svoje desne strane.

Imajte na umu i činjenicu da Osiguravači uglavnom zahtevaju da svi učesnici zajedno dođu na prijavu štete, kako bi mogli izvršiti poređenje vozila i na osnovu toga doneti konačan sud o okolnostima nastanka iste. S toga, bitno je ponašati se i džentlmenski i sa dozom razumevanja prema drugim učesnicima saobraćajne nezgode.Vozite pažljivo i poštujte druge učesnike u saobraćaju.

izvor: polovniautomobili.com / osiguranjevozila.rs

Kopiraj: copy