blog vest

Kako naplatiti štetu kada na automobil padne grana?

vest

Zbog snažnog vetra ovih dana, a kasnije i teškog snega koji se očekuje, grane drveća su opasnost za parkirane automobile ispod krošnji, i neretko prave veliku štetu.

Da bi se to sprečilo najbolje je izbegavati parking mesta blizu drvoreda ili ispod stabala, što veoma često zbog nedostatka parking mesta nije moguće.
Oni kojima se ovako nešto dogodi mogu da očekuju da će im šteta brzo biti nadoknađena ukoliko im je vozilo kasko osigurano i ako je grana ili drvo koje je palo u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća koja su zadužena za održavanje zelenila. Ukoliko je, pak, na vozilo palo drvo iz privatnog dvorišta do odštete se stiže malo komplikovanije i obično uz pomoć suda.
U DDOR “Novi Sad” kažu da, ukoliko na vozilo padne grana ili drvo i izazove štetu, vlasnik prvo treba da pozove nadležne iz MUP-a da naprave zapisnik. Sledeća adresa je komunalno preduzeće koje se bavi održavanjem zelenila u njihovom gradu i kada sazna kod koje osiguravajuće kuće su kupili polisu treba da ode tamo sa dokumentacijom (Zahtev za naknadu štete, zapisnik sa područja o pričinjenoj materijalnoj šteti, policijski izveštaj i lekarsku dokumentaciju, ukoliko je u pitanju telesna povreda). Nakon toga sledi isplata štete. Gradsko zelenilo “Novi Sad” je osigurano u ovoj osiguravajućoj kući, pa je to i adresa za naplatu štete kada se ispune potrebni uslovi, dok je u Beogradu za održavanje javnih zelenih površina nadležno “JKP “Zelenilo-Beograd” sa adresom Surčinski put broj 2.
Ukoliko je automobil oštećen od pada grane ili drveta iz nečijeg dvorišta, placa ili drugog privatnog poseda, postupak je nešto drugačiji. Opet treba pozvati MUP, a nakon što se sastavi zapisnik treba da se traži isplata od vlasnika poseda. Ukoliko se ne postigne dogovor o odšteti oštećenoj strani ostaje da se obrati sudu.
Izvor: 021.rs / vesti.rs
Kopiraj: copy