Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667

Auto vesti

Kazne za nepoštovanje propisa u nekim zemljama u regionu

 

Crna Gora

 • Prekoračenje brzine u naselju do 30km/h je 20 eur
 • Prekoračenje van naselja za 30-50 km/h je 30 eur
 • Vožnja bez uključenog dnevnog svetla  je 30 eur
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 15 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  20 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 50-150 eur
 • Preticanje preko pune linije je 50-150 eur
 • Ne nošenje svetlosnog prsluka je 50 eur

Grčka

 • Prekoračenje brzine u naselju do 20km/h je 100 eur
 • Prekoračenje van naselja za 20 km/h je 350 eur
 • Vožnja bez uključenog dnevnog svetla  nije obavezna
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 350 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  100 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 700 eur
 • Preticanje preko pune linije je 400 eur
 • Prevoz dece van sedišta za decu je 390 eur

 

Makedonija

 • Prekoračenje brzine u naselju do 20km/h je 20 eur
 • Prekoračenje van naselja za više od 20 km/h je 30-300 eur
 • Vožnja bez uključenog dnevnog svetla  je 20 eur
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 20 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  45 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 300 eur

 

Bosna i Hercegovina

 • Prekoračenje brzine u naselju do 20-30km/h je 25 eur
 • Prekoračenje van naselja više od 50 km/h je 50-150 eur
 • Vožnja bez uključenog dnevnog svetla  je 15 eur
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 15 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  20 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 50-150 eur
 • Preticanje preko pune linije je 40-100 eur

 

Hrvatska

 • Prekoračenje brzine u naselju do 20-30km/h je 140 eur
 • Prekoračenje van naselja više od 20-30 km/h je 70 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  70 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 270 eur
 • Ne posedovanje svetlosnog prsluka 40 eur
 • Prevoz dece van sedišta za decu je 70 eur

 

Bugarska

 • Prekoračenje brzine u naselju  20km/h je 26-77 eur
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 26 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  26 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 30 eur

 

Slovenija

 • Prekoračenje brzine u naselju do 30km/h je 1000 eur
 • Prekoračenje van naselja više od 20 km/h je 160-300 eur
 • Vožnja bez uključenog dnevnog svetla  je 40 eur
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 120 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  120 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 300 eur

Austrija

 • Prekoračenje brzine je 20-2180 eur
 • Ne vezivanje sigurnosnog pojasa je 36-72 eur
 • Telefoniranje mobilnim tokom vožnje je  50-72 eur
 • Prolazak kroz crvene svetlo je 72-2180 eur
 • Preticanje nedozvoljeno je 36-2180 eur