blog vest

Nezvanični znakovni jezik vozača na Balkanu

vest

Pored saobraćajnih pravila i propisa, postoji i nešto što bismo mogli nazvati tajnim nemuštim jezikom znakova i signala koji svi iskusni vozači na našem podneblju moraju razumeti. Oni koji su tek na početku vozačke karijere ili su stranci na proputovanju mogu ostati zbunjeni i izbezumljeni dok im nepoznati auto iz nekog razloga ablenduje ili vozač ispred pravi čudne pokrete rukom… Zato, savlađivanje ovih nepisanih pravila i navika naših vozača pomoći će vam da budete sigurni na putu i omogućiće predviđanje saobraćajne situacije koja vas očekuje.

Poruke koje se prenose farovima ili migavcima

Ukoliko vam neko neko uperi duga svetla jedanput na kratko, upozorava na nešto u vezi sa vašim automobilom. Takođe, ovim svetlima se izražava i zahvalnost na upozorenju ili na ustupljenom mestu. Npr. ukoliko vas neko propusti da se uključite sa sporednog puta pristojno je na taj način poslati “Hvala!”.

Vozači imaju običaj da sa dva kratka treptaja dugim svetlima upozoravaju jedni druge i na razne obližnje opasnosti koje im slede. Ali, tokom vremena ovaj gest je evoluirao te se najčešće koristi radi upozorenje od radarske kontrole i saobraćajne policije koja vam sledi. I ovde je poželjno zahvaliti se i otpozdraviti sa jednom treptajem.

Ukoliko vozač pozadi drži upaljene duge farove, on vas moli da se zaustavite iz nekog razloga.

Uzastopno ablendovanje automobila koji vam ide u susret znači da su vam verovatno upaljena duga svetla i da zaslepljujete vozila, te vas mole da ih isključite. Ukoliko ovo nije slučaj, verovatno vas upozoravaju na neku opasnost ili saobraćajnu nesreću kojoj idete u susret te obratite pažnju na predstojeće kilometre.

Kada se vozite u koloni iza autobusa ili kamiona kako bi osigurao vaše obilaženje može držati upaljen desni migavac kao znak da je suprotna traka slobodna i da je bezbedno obići ga. S druge strane, upaljeni levi migavac stavlja do znanja da ne treba kretati u manevar obilaženja.

Poruke koje se prenose sirenom

Kratak zvuk sirene je ekvivlent znaku zahvalnosti, ili pozdravu drugom vozaču nakon učinjenog dobrog dela na putu.

Najbolje je sirenu korisititi u slučaju nužde i samo kad je neophodno, najpre sa namerom da putem nje upozoravate na neku opasnost. Iako ustaljeno, nije preporučljivo sirenom iskazivati negodovanje ili bes na putu, time se samo podiže nervoza i prodobuljuju konflikti.

Poruke koje se prenose rukom

Pored gore navedenih zvučnih i svetlosnih poruka, vozači na putu imaju običaj da se sporazumevaju i gestovima.

Kada vozač rukom u vazduhu nacrta krug i prstom pređe na dole, ukazuje vam na to da imate probušenu gumu.

Ukoliko ste zaboravili da upalite svetla dobićete “trepćući” signal dlanom. S druge strane ukoliko vaši farovi zaslepljuju vozače neko vam može pokazati rukom na svoje oči što znači da spustite duga svetla.

Otvorenim ispruženim dlanom ispred sebe vozač ukazuje da mu neka vaša reakcija nije jasna ili je ne odobrava. Ovaj gest treba prevesti sa porukom “Šta radiš?!”.

Upiranjem ruke sa strane na ivicu putu drugi vozač vam signalizira da imate problem sa kolima i da treba da se zaustavite i proverite situaciju.

Pljesnuvši rukom u zraku vozač obaveštava da vam se otvorio prtljažnik, a pokazujući na vrata da su ona možda otvorena ili je nešto ostalo zaglavljeno.

Pozivi u pomoć

Snalaženje znkovima korisno je i kada ostanete u kvaru ili ste u nekoj opasnosti zbog oštećenja vozila. Često vozači dok stoje u zaustavnoj traci ili sa strane kolovoza ukazuju u kojoj se situaciji zadesili, tako da ukoliko mašu kanisterom – potrebno im je gorivo (tj. da ih se poveze do pumpe), sajlom – vuča je potrebna, ključem – potreban je alat, itd. Ako vidite automobil parkiran sa strane i otvorenim levim vratima, proverite da li vozaču treba medicinska pomoć.

Naravno, za kršenje ovih “pravila” tokom vožnje nikome se neće zamerati, ali uzajamna pomoć i pažnja koju ukazujemo na putu ne samo što olakšava vožnju već često i podigne raspoloženje. Budite pristojni i pomažite drugim vozačima.

Kopiraj: copy