blog vest

Nove izmene Zakona o saobraćaju

vest

Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćaja usaglasili su svoje predloge o izmenama i dopunama zakona koje će nakon javne rasprave biti upućene Skupštini Srbije na usvajanje, pa bismo po novom zakonu mogli da vozimo već od leta 2015.

Iz Uprave saobraćajne policije nedavno je najavljeno da će konačan nacrt izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja biti gotov početkom marta. U međuvremenu zvanični predlagač, Ministarstvo unutrašnjih poslova, pokrenulo je javnu raspravu o predlogu tog zakona.

U odnosu na raniji predlog Ministarstva saobraćaja, dogodile su se određene izmene u delu zakona koji uređuje obaveze i ponašanje u saobraćaju takozvanih mladih vozača, odnosno vozača sa probnom dozvolom.

Kada je krajem 2014. Ministarstvo saobraćaja izašlo u javnost sa predlogom da vozači mlađi od 21 godine neće smeti da upravljaju automobilima kod kojih je odnos snage i mase veći od 76 konjskih snaga po toni (56 kW po toni), mnogi su kritikovali ovu odredbu.

Naime, u tom slučaju, novopečeni vozač bi dobio dozvolu, recimo, sa 18 godina starosti, ali zbog ograničenja ne bi smeo da vozi porodični automobil sledeće tri godine, a za to vreme bi izgubio iskustvo stečeno na časovima vožnje.

Kada napuni 21 godinu i napokon sedne za volan, dobili bismo vozača koji je položio nekoliko godina ranije i od tada gotovo da nije vozio.

MUP je ovu odredbu predloga preinačio, tako da će ograničenje snage motora za mlade vozače iznositi 80 kW (107 konjskih snaga), bez obzira na masu vozila. Na taj način, “iznad crte” su se našli mnogi manji i lakši autombili, kao na primer Toyota Yaris 1.3 sa 86 KS iz 2004. godine (odnos 87,7 ks po toni) koji bi na osnovu prethodnog predloga bili zabranjeni za početnike.

Sa druge strane, sa spiska će ispasti neki jači automobili koji bi zbog velike mase i odnosa “snaga motora/masa vozila” po ranijoj najavi bili dozvoljeni.

U praksi, nova odredba olakšaće i posao saobraćajnoj policiji prilikom kontrole vozača sa probnim dozvolama.

Suština je ipak ostala ista – vozači sa probnom dozvolom neće moći da voze porodične automobile sa nešto jačim motorima (preko 107 ks), pa će opet mnogi od njih morati da pauziraju neko vreme posle polaganja vozačkog ispita i biće sprečeni da steknu vozačko iskustvo.

Koliko će ta pauza trajati, zavisiće od toga kada mladi vozač položi ispit.

Naime, ako vozač dobije dozvolu pre navršene devetnaeste godine, imaće probnu dozvolu sve dok ne napuni 21 godinu.

Od ovoga su izuzeti učenici srednjih škola koji se obrazuju za zanimanje vozača motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije. Njima će se probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdati sa rokom važenja od jedne godine.

Za sve one koji polože vožnju sa punih 19 godina i starije, probna dozvola izdavaće se u trajanju od 2 godine.

Kada je reč o mladim vozačima, prema nacrtu izmena zakona koje je predložio MUP oni neće smeti da upravljaju automobilom u periodu od 23 do 6 h, a što se tiče nivoa alkohola u krvi za njih važi nulta tolerancija.

Prema istom nacrtu, vozač koji ima probnu vozačku dozvolu neće smeti da upravlja vozilom brzinom većom od:

  • 110 km/h na autoputu
  • 90 km/h na motoputu

Na ostalim putevima, mladi vozač neće smeti da prekorači 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

Naravno, izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja ne odnose se samo na vozače sa probnim vozačkim dozvolama.Što se tiče nas ostalih, jedna od najvažnijih novina biće smanjenje dozvoljene količine alkohola u krvi sa sadašnjih 0,3 na 0,2 promila.”U Srbiji se puno pije, mi to nismo uspeli da suzbijemo. Ali, predlažemo smanjenje dozvoljene alkoholisanosti”, rekao je načelnik Uprave saobraćajne policije, Vladimir Rebić, predlažući novčane kazne za šest stupnjeva pijanstva od 10.000 do 120.000 dinara, ali i najvišu – od 30 do 60 dana zatvora.

Ova odredba tokom javne rasprave izazvala je polemiku između predlagača i profesora Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Milana Vujanića, koji se zapitao da li je popuštanje pred potpunom zabranom alkohola u vožnji politička odluka.

Takođe, on je izrazio sumnju u arbitriranje sudstva prilikom određivaja kazni koje nisu fiksne, već izražene u intervalima.

“Zašto dozvoliti sudiji da mu se nešto ćefne? Ja sam za to da zakon bude jasan”, kazao je Vujanić.

Iz MUP-a je najavljena i mogućnost oduzimanja vozila vozačima koji budu uhvaćeni da upravljaju vozilom sa više od dva promila alkohola.

Ujedno je predefinisana nasilnička vožnja koja se sada odnosi i na stanje potpune alkoholisanosti (više od dva promila alkohola u krvi).

Nasilničkom vožnjom će se smatrati i ako se vozilo u naselju kreće brzinom koja je veća od dozvoljene za više od 90 km/h ili ako vozač van naselja vozi za 100 km/h više od ograničenja brzine.

Prema nacrtu izmena zakona, alkoholisana lica (odnosno “lica koja nisu sposobna da upravljaju svojim postupcima”) i deca mlađa od 12 godina i dalje neće smeti da sede na mestu suvozača, a deca ovog uzrasta moraju se prevoziti u bezbednosnom sedištu.”Izuzetno, dete starije od četiri godine i više od 135 centimetara može se voziti i na odgovarajućem (homologovanom) bezbednosnom podmetaču, na sedištu sa naslonom za glavu i mogućnošću da može da se veže”, objašnjava zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije, Vladan Nikolić.Nacrt izmena zakona o bezbednosti saobraćaja predviđa i da vozač bicikla, odnosno mopeda, mora da nosi svetloodbojni prsluk za vreme vožnje noću, odnosno u uslovima smanjene vidljivosti.

MUP je saopštio da se među žrtvama saobraćajnih nesreća često nalaze motociklisti, koji u visokom procentu, od 30 do 50 odsto, stradaju tokom noći, iako je njihova aktivnost u saobraćaju tada manja.

Vladimir Rebić je kao najznačajnije promene koje je MUP predložio izdvojio još i odredbe koje će olakšati parkiranje i zaustavljanje u naseljenim mestima, ali i izmene u ponašanju kod preticanja sporih vozila.

Dodao je da će se određene promene ogledati u tome što će se u nekim situacijama počiniocima prekršaja oduzimati vozilo bez obzira da li je to lice vlasnik ili ne.

Kako je objasnio, to će se odnositi na situacije kada lice upravlja vozilom u stanju potpune alkoholisanosti ili ukoliko upravlja bez položenog vozačkog ispita.

Rebić je izdvojio set normi koje će se ticati osposobljavanja kandidata i vršenja tehničkih pregleda, za koje je rekao da se nada da će doprineti da se tehnički preghledi vrše savesnije, kao i da se kandidati obučavaju bolje i da izađu sa što većim znanjem iz auto-škole.

Promene Zakona o bezbednosti saobraćaja odnosiće se i na upravljača puta (putarska preduzeća) koji će periodično vršiti određene provere, odnosno imaće obavezu da unapređuje infrastrukturu.

U tom smislu, kako je rekao Rebić, biće izgrađeni trotoari duž državnog puta kroz naseljena mesta, kao i biciklističke staze, koje će doprineti većoj bezbednosti.

“Želimo da uspostavimo video nadzor i u tehničkim pregledima i u auto školama, određene norme će se ticati samih lica koja će vršiti tehnički pregled vozila, odnosno obučavanje kandidata”, rekao je Rebić i dodao da će se na taj način tehnički pregledi i obuka obavljati savesnije.

Strategija za bezbednost saobraćaja

Pored izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja koje je predložilo Ministarstvo unutrašnji podlova, Vlada će uskoro usvojiti i Strategiju za bezbednost saobraćaja do 2020. godine, koja predviđa da se prepolovi broj povređenih i poginulih, kao i broj saobraćajnih nezgoda, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica.

Cilj strategije je i da u 2020. godini nijedno dete ne pogine u saobraćaju, rekao je Poledica.

“Tri osnovne smernice se nalaze u Strategiji – prva se odnosi na smanjenje za 50 odsto broja povređenih, poginulih i saobraćajnih nezgoda do 2020. u odnosu na 2011, kada je bilo oko 42.000 saobraćajnih nezgoda, oko 20.000 povređenih osoba i oko 730 poginulih”, naveo je Poledica.

Izvor: B92

Kopiraj: copy