blog vest

Sa kojom kategorijom u vozačkoj možete da vozite i druge kategorije?

vest

Vozačka dozvola kategorije. Česta nedoumica vozača je šta tačno podrazumeva koja kategorija na poleđini vozačke dozvole. Prenosimo pregled svih kategorija sa pratećim vozilima koje smete da vozite sa položenom određenom kategorijom.

Važno!

Pratite isključivo ono što piše u vašoj vozačkoj dozvoli (sa zadnje strane), bez obzira na sve što smo naveli u ovom tekstu.

Dakle, ako vam na zadnjoj strani vozačke dozvole nije upisano da možete da vozite određenu kategoriju, to znači da tu kategoriju ne smete da vozite.

Vozačka dozvola Kategorije

Naveli smo sve kategorije, onako kako piše u Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Tu je i zakonska definicija svake kategorije.

A Kategorija

1)   Sa AM kategorijom možete da vozite i:

a) motokultivator

AM – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli.
________________________

2)   Sa A1 kategorijom možete da vozite i:

a) moped (AM)
b) motokultivator

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.
_____________________

3) Sa A2 kategorijom možete da vozite i:

a) moped (AM)
b) A1
c) motokultivator

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.
__________________________

4) Sa A kategorijom možete da vozite i:

a) moped (AM)
b) A1
c) A2
d) motokultivator

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW.
__________________________

B Kategorija

5) Sa B1 kategorijom možete da vozite i:

a) lake tricikle
b) teške tricikle čija snaga motora nije veća od 15 kW
c) lake četvorocikle
d) teške četvorocikle
e) motokultivator

B1 – Teški četvorocikli.
_______________________

6) Sa B kategorijom možete da vozite i:

a) lake tricikle
b) lake četvorocikle
c) teške tricikle čija snaga motora nije veća od 15 kW
d) teške četvorocikle
e) teške tricikle čija snaga motora je veća od 15 kW kada napunite 21 godinu
f) B1
g) da vučete prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg
h) motokultivator

B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.
_________________________

7) Sa BE kategorijom možete da vozite i:

a) identično kao sa B kategorijom

BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.
________________________

Naručite Nacionalni paket pomoći na putu i budite bezbrižni u svom autu bilo gde u Srbiji.

C Kategorija

8) Sa C1 kategorijom možete da vozite i:

a) da vučete prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg
b) motokultivator

C1 – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg.

_________________________

9) Sa C1E kategorijom možete da vozite i:

a) skup vozila kategorije BE
b) motokultivator

C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.
__________________________

10) Sa C kategorijom možete da vozite i:

a) C1
b) da vučete prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg
c) motokultivator

C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg.
__________________________

11) Sa CE kategorijom možete da vozite i:

a) skup vozila kategorije C1E
b) skup vozila kategorije DE, ali samo ako imate kategoriju D
c) skup vozila kategorije BE
d) motokultivator

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.
__________________________

D Kategorija

12) Sa D1 kategorijom možete da vozite i:

a) da vučete prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg
b) motokultivator

D1 – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara.
__________________________

13) Sa D1E kategorijom možete da vozite i:

a) skup vozila kategorije BE
b) motokultivator

D1E – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.
__________________________

14) Sa D kategorijom možete da vozite i:

a) D1
b) da vučete prikolicu čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg
c) motokultivator

D – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta.
__________________________

15) Sa DE kategorijom možete da vozite i:

a) skup vozila kategorije D1E
b) skup vozila kategorije BE
c) motokultivator

DE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.
__________________________

F Kategorija

16) Sa F kategorijom možete da vozite i:

a) traktor
b) radnu mašinu
c) motokultivator

F – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine.
__________________________

Zaključak

Ponavljamo – ako vam u vozačkoj dozvoli ne piše da smete da vozite određenu kategoriju, to znači da ne smete da je vozite bez obzira šta piše u ovom tekstu.

Moramo da ponovimo zbog toga što neko može pogrešno da razume šta sme da vozi a šta ne sme, i da tako dobije veoma oštru kaznu.

Ovim tekstom samo informišemo vozače koji planiraju da polože za određenu kategoriju, kako bi znali koje još kategorije vozila će smeti da voze pored one kategorije za koju polažu.

Naime, u Zakonu o bezbednosti saobraćaja piše: „U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja prema odredbama ovoga člana.“

 

 

Izvor: https://www.polovniautomobili.com/

Kopiraj: copy