Broj za naručivanje paketa - 061/3135333 SOS broj za pomoć na putu - 069/667667

Auto vesti

Zašto ne treba da kucate poruke u toku vožnje?

Refleksni mehanizam koji se kod vozača aktivira u slučaju opasnosti na putu, veoma je bitan jer može da nam spase život u kriznim situacijama. Ova vrsta odbrambenog instikta bila je predmet istraživanja naučnika sa Univerziteta u Hjustonu, koji su proučavali kako određene aktivnosti i emotivna stanja vozača utiču na njihove reakcije za volanom.

Istraživanjem su obuhvaćene tri vrste ometenosti u vožnji: ometenost izazvana emotivnim stanjem vozača, zatim mentalnom odsutnošću i na kraju pisanjem SMS poruka. Istraživači su angažovali 59 dobrovoljaca koji su imali zadatak da na simulatoru vožnje autoputem četiri puta pređu istu distancu, ali u različitim uslovima vožnje.

Tokom prve simulacije, vozači su bili potpuno fokuisran na put, drugi put su ih ispitivači ometali postavljajući im pitanja čiji odgovori zahtevaju razmiišljanje. Tokom treće „vožnje“ ometanje se sastojalo od pitanja koja utiču na njihove emocije, dok se poslednji test odnosio na skretanje pažnje usled pisanja SMS poruka.

Iako su sve tri aktivnosti uticale na ponašanje vozača za volanom, jedino je kucanje poruka dovelo do opasnog krivudanja automobila po putu.

Naučnici su utvrdili da je za to odgovoran deo mozga koji se zove prednji cingularni korteks (ACC). Ovaj deo mozga je uključen u donošenje odluka i regulaciju emocija i fizioloških procesa.

Kada dođe do neke krizne situacije tokom vožnje, ACC se aktivira kako bi vozač ponovo uspostavio kontrolu nad automobilom i izbegao udes. ACC se pritom oslanja na zatvorenu korektivnu spregu koju čine mozak, ruke i oči. Da bi ovaj refleks funkcionisao kako treba, neophodno je da vozač VIDI šta se dešava na putu.

Međutim, skretanje pogleda ka smartfonu, pa makar i nakratko, dovoljno je da se sprega prekine i onemogući adekvatna korektivna akcija. Zato je pisanje i slanje SMS i drugih poruka u vožnji toliko opasno.

Izvor: B92